Alternativ Tvistlösning


Enligt lag nr. 144/2015, den 8 september, anslöt vi oss till Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve (CIMAAL) beläget i Edifício Ninho de Empresas, Estrada da Penha, 8005-131 Faro, tel: 289 823 135, fax : 289 812 213, e-post: cimaal@mail.telepac.pt. I händelse av tvist eller missnöje med vår tjänst kan du kontakta detta skiljecenter.