Fastighetsförvaltning


Om du äger en semesterbostad i Algarve och vill ha någon att ta hand om det under din frånvaro, skulle vi vara mycket glada att presentera våra paket för fastighetsförvaltning i ett personligt möte. Våra tjänster omfattar:

  • Regelbundna säkerhets- och underhållsinspektioner;
  • Bill betalar;
  • Mätvärden;
  • Reparation och underhållsarbeten;
  • Nyckelhantering;
  • Personalövervakning;
  • 24/7 nödkontakt
  • och mer...

Vi kan ta hand om så mycket, eller så lite, den dagliga driften av din egendom som du väljer.

Med oss ??är din egendom alltid i goda händer.